Zarządzanie miastem podczas pandemii na przykładzie miast Goleniów i Greifswald

Opis

Postawieni w sytuacji nagłej zmiany rzeczywistości jaką do tej pory znaliśmy sprawiło, że w przyszłości musimy mieć gotową receptę na kryzysy, które będą powracać. Budowane przez lata relacje transgraniczne nie mogą w jednej chwili pozostawić nas bez narzędzi, które zostawiają nas w stanie bierności i niemożności wspólnego działania. Pandemia, która nagle blokuje możliwość przemieszczania się potrzebuje odpowiednich rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że sytuacje tego typu będą powracać, a świat wirtualnej współpracy oraz wspólne rozwiązania z obszaru ICT muszą zostać wdrożone i gotowe na taki, powtarzający się scenariusz. Realizacja ninieszego projektu na przykładze zarządzania JST oraz współpracy miast Goleniów i Greifswald, pozwoli na wypracowanie gotowego rozwiązania problemu współpracy zdalnej.

Współpraca transgraniczna w tego typu projekcie jest niezbędna, gdyż poprzez współdziałanie w ramach projektu, przy odpowiednim podziale zadań, lepiej zostaną wykorzystane istniejące zasoby wiedzy partnerów, by wspólnie podejmować wyzwania i wykorzystywać potencjały generowane poprzez tę współpracę. Zasadniczym założeniem projektu jest pogłębienie i rozszerzenie zakresu transgranicznych struktur i sieci współpracy, imprez i spotkań poprzez przeniesienie tych działań na platformę on-line. Celem projektu jest ograniczenie następstw pandemii kornawirusa poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących zarządzania JST oraz – co równie istotne – utrzymania i rozwoju współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej, korzystając z rozwiązań ITC na terenie Goleniowa i Greifswaldu.eit
Z jednej strony pandemia to ogromne zagrożenie dla współpracy transgranicznej, a z drugiej widzimy w niej ogromną szansę – bodziec do tego co nieuchronnie czeka nas w przyszłości – zwiększenie zakresu pracy zdalnej, wykonywanej w projektach międzynarodowych, która dotychczas traktowana była z rezerwą. Choć kontakt osobisty jest niewątpliwie nieodzowny dla stosunków międzyludzkich, to część aktywności, komunikacji między partnerami, współpracy w zakresie administracyjnym, powinna wejść na inny poziom dzięki dostępnym technologiom oferowanym przez rynek ICT.

Realizowany projekt z zakresu zarządzania małą ojczyzną w czasach pandemii przygotuje zarówno urzędników jak i urząd na następne kryzysy. Rozmowy z partnerami udowodniły, że obecnie brakuje nam kompetencji do pracy zdalnej niezbędnej w warunkach obowiązkowej kwarantanny. Innowacyjna koncepcja projektu zakłada, II etapy wdrażania pracy zdalnej w administracji. Po I etapie uzbrojeni w odpowiedni sprzęt, oprogramowanie oraz kompetencje nabyte podczas szkoleń przeprowadzimy wspólne działania, które traktujemy jako ich praktyczne przetestowane na poziomie lokalnym i transgranicznym:
–  podczas międzynarodowej konferencji on-line miast partnerskich porównamy style zarządzania w czasach pandemii oraz przeanalizujemy skuteczność podejmowanych decyzji. Ponadto określimy 3 pola współpracy, na których będziemy zdobywać doświadczenia pracy zdalnej. Wybór pól nie jest przypadkowy, obejmuje bowiem te, które są rozwijane z sukcesami od wielu lat i chcielibyśmy rozwijać także w czasach pandemii:
a. sieć współpracy w zakresie edukacji – w roku 2016 oba miasta podpisały umowę tworzącą międzynarodową sieć z udziałem także miast Lund, Osnabruck i Tartu (gr.doc. – urzędnicy, uczniowie, nauczyciele)
b. realizacja gminnej polityki senioralnej (gr.doc. – urzędnicy, seniorzy, kluby seniorów)
c. zarządzanie czasem wolnym mieszkańców. (gr.doc. – urzędnicy, mieszkańcy / społeczność lokalna)
– Realizacja 1-3 wydarzeń przy pomocy pracy zdalnej z każdego pola współpracy
– międzynarodowa konferencja kończąca on-line podsumowująca zrealizowane działania na obszarze 3 pól ze szczególnym uwzględnieniem wniosków w zakresie pracy zdalnej i możliwości ich implementacji do zarządzania małą ojczyzną w czasie pandemii u innych podmiotów (dobre praktyki / „mapa drogowa”)

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!