Język:

Logo Interreg PL
5a | 2014-2020

Okres finansowania 5a | 2014-2020

Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

Wszechobecne tematy, takie jak rozwój demograficzny, wyjazdy młodzieży do dużych [...]

By |2022-09-01T15:51:44+02:001. września 2022|0 Comments

Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania

Wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego wymaga inwestycji w infrastrukturę pieszo [...]

By |2022-09-01T15:51:44+02:001. września 2022|0 Comments

Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (Akronim: REGE)

Cały Euroregion Pomerania stoi przed takim samym wyzwaniem: Słaba struktura [...]

By |2022-09-01T15:51:44+02:001. września 2022|0 Comments

Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego w Szczecinie dla Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020

W celu wsparcia wdrażania Programu utworzono Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) [...]

By |2022-09-01T15:51:44+02:001. września 2022|0 Comments

Funkcjonowanie Wspólnego Sekretariatu dla Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020

W celu wdrożenia Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie [...]

By |2022-09-01T15:51:44+02:001. września 2022|0 Comments

Funkcjonowanie Wspólnego Sekretariatu dla Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020

W celu wdrożenia Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie [...]

By |2022-09-01T15:51:44+02:001. września 2022|0 Comments

Działalność Koordynatora Krajowego w zakresie wdrażania Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020

Projekt ma na celu stworzenie struktur zapewniających efektywne zarządzanie i [...]

By |2022-09-01T15:51:44+02:001. września 2022|0 Comments
Go to Top